• Waktu Operasi: Mon - Fri 9.00 am - 5.30 pm
Tel: +603 62011130 enquiry@sagefuels.com
E-05-13 Plaza Mont Kiara

Produk & Servis

Program Pensijilan Pengurangan Emisi Karbon

Teknologi Sage Promaster, Thermal BioFusion™, adalah satu teknologi mesra alam yang dapat memastikan emisi karbon anda dapat dikurangkan. Berbanding dengan kaedah konvensional pengurusan sisa buangan terjadual yang tidak menambah apa-apa nilai kepada rantaian bekalan anda, teknologi kami dapat mengurangkan emisi karbon anda secara drastik dan ini dapat dikenalpasti melalui perisian pengiraan jejak karbon kami. Kami juga menyediakan sijil untuk mengesahkan pengurangan emisi karbon anda apabila sisa buangan terjadual anda diproses dengan menggunakan teknologi kami.


Mengapa ini penting?  • Emisi gas rumah hijau (Greenhouse Gas – GHG) terutamanya metana dan karbon dioksida dikenalpasti sebagai punca utama pemanasan global.

  • Malaysia telah meratifikasi dan merupakan ahli kepada United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCC).

  • Kebanyakkan negara maju telah mengenakan bayaran dalam bentuk cukai dan mensasarkan jumlah pelepasan emisi karbon yang akan dikurangkan.

  • Di Malaysia, ia tidak dapat dielakkan bahawa peniaga harus bertanggungjawab dan perlu mengenal pasti kesan emisi karbon mereka, terutama generasi sisa buangan terjadual mereka.